Flaho s.r.o. – proč právě my?

Po několika letech zkušeností v oboru byla zahájena realizace vlastních zakázek v Praze v roce 2011 formou živnostenského listu. Podnikatelské začátky a nedostatek manažerských zkušeností nás vedly do řady slepých uliček a nevyhnutelných chyb, za které jsme dnes vděční, jelikož právě díky nim již máme potřebné zkušenosti a neustále pracujeme na dalším rozvoji jak na poli odborném, manažerském a především lidském. Počáteční nadšení z využívání subdodávek se nám později ukázalo jako nepraktické řešení a od roku 2013 pracujeme výhradně se svými zaměstnanci. .

Nejdříve jsme se věnovali všem typům zakázek bez ohledu na cílovou skupinu zákazníků, region, druh služby i nečistot, které jsme odstraňovali. Byla to dobrá strategie pro čas rozjezdu, ne však pro další úspěšný rozvoj, proto jsme brzy došli k přesvědčení být odborníci v jedné oblasti než se snažit být průměrní ve všem. Z tohoto důvodu jsme se na trhu od roku 2012 profilovali jako firma zaměřená na péči výhradně o bytové domy, kde se naše zkušenosti zúročily nejvíce a díky mnohaleté praxí s bytovými domy dnes máme ucelenou představu o nárocích našich zákazníků.

V roce 2013 jsme rozšířili své působení i mimo rámec hlavního města Prahy a začali jsme své služby realizovat v Jihlavě a postupně zde vytvářet hlavní zázemí firmy poprvé pod značkou FLAHO. Pod jednotnou značku jsme seskupili několik prověřených odborníků různých oblastí od úklidu až po zednické práce a takto fungovali až do roku 2018. Postupně se díky spokojenosti našich zákazníků a kvalitním referencím podařilo expandovat také do Třebíče, Brna, Žďáru nad Sázavou a Havlíčkova Brodu kde jsou dnes menší zastoupení.

Rok 2018 byl pro naši společnost klíčovým rokem plným změn a pokroku. S ohledem na narůstající zájem o naše služby byla v roce 2018 založena společnost FLAHO s.r.o. . Zásadní personální obměnu v řídícím týmu si vyžádala nevyhnutelná transformace do inovovaného systému řízení společnosti i zakázek. Tento krok nám umožnil námi poskytované služby lépe a důsledněji řídit, garantovat jejich včasné provedení, zkvalitnit systém zástupů, komunikaci napříč společností i směrem k zákazníkům. Naši zákazníci potvrzují, že provedené změny vedly k celkovému zvýšení kvality a stability všech služeb spektra naší nabídky.

Vývoj, který na sobě zaznamenáváme od počátku až po současnost, nás vede k ujištění, že jdeme dobrým směrem, a tedy k ještě většímu úsilí se dále vyvíjet a nabízet kvalitní služby od lidí pro lidi. Služby odborné a přímo řízené. Služby vykonávané v duchu zákonných, morálních, etických a lidských hodnot. Od roku 2018 je součástí našich hodnot také ekologie a ochrana přírody.

Co umíme

Součástí naší nabídky je široké spektrum služeb pro bytové domy. Dominantou naší služby je pravidelný vnitřní úklid společných prostor a případné jednorázové generální úklidy sklepů, vyklízecí práce či mytí oken. Ostatní činnosti považujeme za doplňkové a nabízíme je pouze ve spojení s jinou službou. Dbáme na to, aby jakákoli naše služba byla provedena především kvalitně a dle zadání zákazníka.

Aktuální nabídka:

V roce 2019 plánujeme do nabídky zahrnout také drobné údržbářské práce.

Zde uvádíme některé ze spokojených zákazníků


Bytové družstvo Pragostav, Praha, vedoucí provozu Monika Cihelníková

Bytový dům v Jihlavě, Olbrachtova 5, předseda SVJ Petr Jelínek

Bytový dům v Jihlavě, Okružní 11, předseda SVJ Ing. Miroslav Výplach

Kontakty

Ředitel
Michal Špulák
GSM: +420 775 386 622
e-mail: michal.spulak@flaho.cz


Místa, kde již působíme

Mapa našeho působení

Náš partner pro správu bytových domů

Logo našeho partnera - Drašar a.s.
© KamPre 2017