VYZKOUŠEJTE NAŠE SLUŽBY

Flaho – služby

Součástí naší nabídky je široké spektrum služeb pro bytové domy. Dominantou naší služby je pravidelný vnitřní úklid společných prostor a případné jednorázové generální úklidy sklepů, vyklízecí práce či mytí oken. Ostatní činnosti považujeme za doplňkové a nabízíme je pouze ve spojení s jinou službou. Dbáme na to, aby jakákoli naše služba byla provedena především kvalitně a dle zadání zákazníka.

PRAVIDELNÝ ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR

Realizujeme pravidelné úklidy ve stovkách objektů od starých činžovních zástaveb až po nejnovější novostavby. Různorodost našich zakázek, typů povrchů i lidí, kteří v nich bydlí nám neustále rozšiřuje naši odbornost a schopnost řešit nejrůznější požadavky a přání zákazníků. Stabilní úroveň služby zajišťuje vedoucí a kontrolor zakázky. Náš úklid je vidět, voní a je evidován na kontrolním listu na nástěnce.

SUPLOVÁNÍ ÚKLIDU

Pokud se neshodnou všichni obyvatelé domu na tom, že chtějí pravidelný úklid zajišťovat externí firmou, umíme nabídnout řešení, tedy možnost využití tzv. suplování úklidu, což je v našem podání provádění konkrétních úklidů přímo za konkrétní byty, kteří službu využívat chtějí. Ostatní, kteří chtějí nadále uklízet vlastními silami pokračují s úklidem tak, jak byli zvyklí. Stává se pak, že v objektu uklízíme pokaždé jiné prostory. Systém je výhodný pro domy, kde realizujeme služby alespoň pro polovinu bytů. Vždy také doporučujeme jednu kontrolní zodpovědnou osobu v domě, která sleduje kvalitu prováděného úklidu všemi zúčastněnými stranami.

JEDNORÁZOVÝ ÚKLID

Největší část jednorázových úklidů realizujeme u zákazníků, kde provádíme i pravidelné služby. Existují ale také zákazníci, kteří si z nejrůznějších důvodů objednají pouze jednorázový generální úklid nebo mytí oken a ostatní služby si zajišťují sami. Cena jednorázové služby bývá obvykle vyšší než cena stejného úkonu, který je zahrnut v pravidelném úklidu.

ÚDRŽBA ZELENĚ

Různorodé zkušenosti z údržby městské parkové zeleně a průmyslových podniků jsme využili při sestavování portfolia nabízených služeb pro bytové domy. Mezi nejčastěji využívané služby patří především pravidelná seč travnatých ploch, rizikové kácení a arboristická nebo okrasná údržba stromů, keřů a keřových skupin. Zajišťujeme ale také řadu dalších služeb, nejčastěji vertikutace, výsadby, hnojení, zakládání nových travnatých ploch, údržba střešních zahrad apod.. Cenové nabídky tvoříme vždy individuálně na základě prohlídky prostor a seznámení se s představou zákazníka.

ÚČETNÍ SLUŽBY PRO SVJ

Využitím letitých zkušeností našich účetních specialistů jsme schopni zajistit další z řady poptávaných služeb, a to správu účetnictví pro SVJ a bytová družstva. Spektrum nabízených služeb v této oblasti začíná u prosté správy účetnictví obsahující roční vyúčtování záloh a končí třeba správou smluv, správou existujících úvěrů nebo komplexním zajištěním nových bankovních služeb, komunikací s bankami, částečnou nebo úplnou obsluhou bankovního účtu, ostatní administrativní podporou či jinými různorodými požadavky zákazníků. Nacenění spolupráce předchází položkové seznámení s aktuálně využívanými službami, s představou zákazníka a velikostí a složitostí zakázky. Služba účetního je vhodně doplňována o účetní a právní poradenství nebo zajištění služby externího předsedy, není-li v domě shoda při volbě předsedy z vlastních obyvatel.

VYKLÍZENÍ PROSTOR

Na základě množících se poptávek z řad našich zákazníků jsme do portfolia služeb zařadili také službu vyklízení prostor, hojně využívané zejména pro společné prostory dlouhodobě obsazené nepoužívaným majetkem tzv. "bez majitele". Časem se k této službě ale přidaly také poptávky po vyklízení bytů například po úmrtí nebo před stěhováním / prodejem. Na cenu vyklizení má vliv množství odpadu, typ odpadu, přístupová cesta k vyklízenému prostoru a vzdálenost od silnice. Odpad třídíme a následně likvidujeme dle příslušných zákonných norem.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Široké spektrum doplňkových služeb nabízíme již výhradně pro zákazníky, kteří využívají také pravidelné služby. Mezi ty hlavní patří zejména práce drobné údržby, jednorázové a pravidelné sečení trávy, drobné zednické opravy, elektrikářské práce, vnitřní a vnější nátěry apod. V regionu Jihlavska poskytujeme také službu externího předsedy SVJ pro domy, které se na předsedovi nedokážou shodnout. Ve spolupráci s našimi partnery umíme zajistit také komplexní správu objektu včetně rozúčtování energií.